Biltema gummifärg test

Biltema gummifärg | Volkswagen Forum

Gummifärg, mattsvart, 400 ml · Ger en mycket elastisk film. · Är övermålningsbar med sig själv. · Vattentät. · Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten …

Gummifärg, mattsvart, 400 ml – Biltema.se

6 sep. 2013 — Minns att någon testade massa olika gummifärger mot Plastidip och det visade sig … http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-L … farg-3654/

Ett enkelt sätt att lacka om eller skydda dina saker. Färgen appliceras lätt och fäster på de flesta material. Ger en elastisk, gummiliknande yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Kan användas på t.ex. bil, båt eller MC. Lämplig för bl.a. fälgar. Lätt att ta bort efter användning.  Ger en mycket elastisk film. Är övermålningsbar med sig själv. Vattentät. Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten och glas. Skyddar mot solljus, korrosion och fukt. Lämnar inga rester eller märken. Lämplig för bl.a. fälgar. Bruksanvisning : Rengör ytan som ska målas, ytan måste vara torr och fri från fett och damm. Skaka burken väl före användning. Sprayavstånd: 20–25 cm. Spraya i flera tunna skikt. Låt varje skikt klibbtorka 15–20 minuter före nästa sprayning. Låt ytan torka cirka 4 timmar. Vänd burken upp och ner och spraya ventilen ren efter användning. Lägg minst 4–5 lager för att enkelt kunna dra av färgen. OBS ! Provspraya först på undanskymd yta för att kontrollera resultatet. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehåller n-butylacetat, kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Butanon.VOC max: 638 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Bilder: Plastidip/foliering & flock. – Sidan 31 – Garaget

18 dec. 2022 — Undrar också om någon testat de lite billigare varanterna, hur står de sig mot … Biltemas gummifärg: sprayade min vinterhjul (17″) .

Detta är en forumtråd från Garaget

Beställa plasti dip! – Sveriges Volvoforum – jagrullar

Tänkte höra om det är någon som testat gummifärg (plastidip och … Använde smal, ny bra papperstejp och målade med biltema gun metal …

Gummifärg på fälgar (Sida 1) – Däck & fälg – Boxerville

23 maj 2013 — Målade en av flickvännens fälgar som test i vintras och va ett rent h-vete att få bort som sagt, speciellt på … Biltema samt Jula har

Gummifärg på fälgar (Sida 1) – Däck & fälg – Boxerville –

Plasti Dip – bilvardsforum.se

Gummifärg på sprayflaska. Går att använda på de flesta material och piffar upp allt från fälgar och chassidetaljer till verktyg, cyklar eller laptops.

Gummispray RUBBERcomp – Jula

Gummispray | RUBBERCOMP RUBBERcomp

Huven är målad med vanlig gummifärg (på sprayburk) från Biltema. Testade … Denna 9-3X har serienummer 97, det var en testbil hos Saab från början och är …

Gummifärg på sprayflaska. Går att använda på de flesta material och piffar upp allt från fälgar och chassidetaljer till verktyg, cyklar eller laptops. Avtagbar efter torkning.

Vänner – Aktivitet – Christian Haugsöen – Svenska Saabklubben

Vänner – Aktivitet – Christian Haugsöen – Svenska Saabklubben

Keywords: biltema gummifärg test